תגית: הומאוסטזיס

פליקס ולוטון, הכדור
מבט, אישה
אדם חוצה רחוב, חציית רחוב