תגית: הומו ארקטוס

כדור הארץ, אופק, חלל
פטיש מתקופת האבן
כפר הציירים שנזן, סין