תגית: הומו ארקטוס

גורילה
כדור הארץ, אופק, חלל
פטיש מתקופת האבן
כפר הציירים שנזן, סין