תגית: הומינינים

פיל, עין, עין של פיל
כפר הציירים שנזן, סין