תגית: הון

רופיות, שטרות, כסף
מונופול, משחק, כלא
סערה, ברקים בשמיים
ירידות בשוק ההון אוגוסט 2015