תגית: הון

ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
רופיות, שטרות, כסף
מונופול, משחק, כלא
סערה, ברקים בשמיים
ירידות בשוק ההון אוגוסט 2015