תגית: הון

סערה, ברקים בשמיים
ירידות בשוק ההון אוגוסט 2015