תגית: הורקהיימר

איש, צעיר, קירח, עין
טיל, שיגור, חלל
טרנר, The Fighting Temeraire