תגית: החוק השני של התרמודינמיקה

מקרופאג, לישמניה, פרזיטים
צב ים, צב
פליקס ולוטון, הכדור
צמר פלדה נשרף