תגית: החוק השני של התרמודינמיקה

צב ים, צב
פליקס ולוטון, הכדור
צמר פלדה נשרף