תגית: החלטות

אפרסק, תשוקה, עסיסי
ילדה, אקורדיון, איור, אקרילי
מנעול, מנעול תלוי
חלונות עץ, חלונות מוגפים
שלט, חניה
"גדר רשת מתכתית עם עלה".
הצבעה