תגית: הטיה קוגניטיבית

כדור פלדה, השתקפות
מופשט, ציור מופשט