תגית: הטיית אישור

פסים, צבע, אדום, לבן
חלונות עץ, חלונות מוגפים
רימונים, מוח