תגית: הטיית האישור

זן, גן, גן יפני, אבנים, חול, צורות בחול
סכלות, אפלטון
אמונה, כתבי הקודש