תגית: היוריסטיקת הזמינות

דיוקן עצמי עם אוזן חבושה, ויסננט ון-גוך
סכלות, אפלטון
קלוד מונה, ד"ר לקלנשה
אופניים, שלג