תגית: היטלר

pixel stick, חוף בונדי, אוסטרליה
שואה, ברלין, אנדרטה
אמיל ראו, יום קיץ מול הבית
דכאו, כרזה, גרמניה הנאצית