תגית: היינריך היינה

היירונימוס הקדוש כותב, קראוואג׳ו
היינריך היינהף מוריץ דניאל אופנהיים