תגית: היקשרות

זוג, מטריה, גשם, גשר
תפילה, כביש, צעירה יושבת
ילד, קסדה
אדוורד מונק, עירום בוכה