תגית: הכנסה בסיסית

מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית
זרוע, רובוט, אוריגמי