תגית: הכנסייה הקתולית

גירים צבעוניים, צבע, מגוון
אוגוסטוס, פרימה פורטה, רומא, פסל
הולדת ונוס, בוטיצ'לי