תגית: הכרת תודה

לוטוס, פרח, עלי כותרת
תודה, לב, עץ, ענף, עלים