תגית: הלוצינוגנים

לוטוס, נופריים, פרחי לוטוס
אור, פתח, מרחק