תגית: הלם קרב

יער, יפן
פרויקט המחילה, סטייסי בנרמן