תגית: המדינה

סביבון, איזון, שיווי משקל
חופר הצדפות, אדוארד הופר