תגית: המידה הטובה

איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
הצבעה, בחירות