תגית: המידה הטובה

יין אדום, כוס יין
איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
הצבעה, בחירות