תגית: המנדט הבריטי

סיכה, לוח שחמט
כוסות משקה, בר
חיילים בריטיים מנדט בריטי בישראל