תגית: המנדט הבריטי

כוסות משקה, בר
חיילים בריטיים מנדט בריטי בישראל