תגית: הנקה

ילד, משקפת, כובע שעם, עשב
אימהות, קפיירי, Caffieri