תגית: הסטואים

כדור טניס, סיבוב
מרקוס אורליוס, דלקרואה