תגית: הסיודוס

מריאנה פון ורפקין
דיוקן של גבר אפריקני, יאן מוסטרט