תגית: הערכה

פסים, צבע, אדום, לבן
נורה, חלון, זכוכית, עכורה
נוף מושלג, מטפס בשלג