תגית: הפדרליסט

סביבון, איזון, שיווי משקל
חומה, לבנים, סדקים
הליכה על חבל, חבל מעל תהום
מיקרופון רדיו