תגית: הפלגה

חבל, ספינה, חבלים, ספנות
חוף, סוכת מציל