תגית: הפרדת רשויות

ילד, פולין, נשר, דגל
נפוליאון חוצה את האלפים, ז'אק-לואי דויד