תגית: הפרעת אישיות

מנוע
אישה מטורפת, מהמרת כפייתית, תאודור ז'ריקו