תגית: הצבעה

זאבים, זאב, עדת זאבים
כדור, חבל, איזון
חולדה, אמבטיה
הצבעה, בחירות
תינוקות
אצבע, הצבעה