תגית: הצבעה

כף יד, טביעת יד, קיר
זאבים, זאב, עדת זאבים
כדור, חבל, איזון
חולדה, אמבטיה
הצבעה, בחירות
תינוקות
אצבע, הצבעה