תגית: הקומדיה האלוהית

דנטה, וירגיליוס, ויליאם אדולף בוגרו, הקומדיה האלוהית