תגית: הקלטה

צעירה קוראת על ספה, איזק ישראלס
טלגרף