תגית: הרואין

זוג, חוף הים, אהבה
טשטוש, פנים, צעירה, סמים
ציריך, בניין