תגית: הרודוטוס

סולם, מגלשה, הצפה, שיטפון, מים
פסל ראש, יוון, עתיק, סדקים
חתולים, מצרים העתיקה