תגית: הרקליטוס

החתונה של פסיכה, אדוארד ברן-ג'ונס
אדם, לבד, ספסל, גלות
שניים, במבוק, קוביות, חוף, חול
נפגעי גז, מלחמת העולם הראשונה, ג׳ון סינגר סרג׳נט