תגית: הרקליטוס

נפגעי גז, מלחמת העולם הראשונה, ג׳ון סינגר סרג׳נט