תגית: הרקליטוס

שניים, במבוק, קוביות, חוף, חול
נפגעי גז, מלחמת העולם הראשונה, ג׳ון סינגר סרג׳נט