תגית: השוואה

כדורי גולף, ביצים
אבן, נייר, מספריים
אם ובת