תגית: השפה העברית

זכר ונקבה, מין, מיגדר
חוף תל אביב, מבט מדרום
ירקות