תגית: השתייכות

מקדש, יוון, שרידים, חורבה
איש במסכת גז עם זר פרחים