תגית: התחממות כדור הארץ

ידיים מחזיקות דולרים, כסף ביד