תגית: התמדה

נעל ספורט, סוליה
אדם על מזח, לפני הסערה, ים ושמיים כהים