תגית: התמדה

גולש, גלישה
נעל ספורט, סוליה
אדם על מזח, לפני הסערה, ים ושמיים כהים