תגית: התמצאות מרחבית

בתרניים, דג, פרצוף
גבר, אישה