תגית: התעללות

אישה, כאב, גלוי, נסתר, בושה, התרסה
זוג, חוף הים, אהבה