תגית: התפוצצות אוכלוסין

ילדה, אבא, כתפיים, כדור הארץ, גיר, קיר
פרי, שזיף, נגיסה