תגית: התפסן בשדה השיפון

ווינסלו הומר, נער עם עוגן
ג'ינס קרועים, התבגרות, מרד נעורים