תגית: ואצלב האבל

ברקזיט, אירופה, איחוד אירופי, אנגליה, בריטניה
גרטה תונברג, ז'אן ד'ארק, מחאה, אקלים, סביבה