תגית: וולטר

צעירה, צוחקת, צחוק
ורדים, שלוש
אזיקים
דת, צלבים