תגית: וידוי

אישה, כאב, גלוי, נסתר, בושה, התרסה
לחישות, נערות לוחשות, סוד