תגית: ויליאם גולדינג

ווינסלו הומר, נער עם עוגן
נשר