תגית: וילי ברנדט

כדור ברזל, שלשלת, אסיר, עבדות
כריעת ברך